Self Made Academy - Användarvillkor

Användar- och partnervillkor

Genom att använda Self Made Academy-tjänsten samtycker användaren eller partnern till dessa användarvillkor. Läs följande användarvillkor noggrant innan du använder Self Made Academy-tjänsten. Om du inte samtycker till användarvillkoren, använd inte Self Made Academy-tjänsten. Dessa användarvillkor gäller för användning av Self Made Academy-tjänsten och för avtalen mellan en partner och användaren. Om du registrerar dig som en manager, scout, en spelare eller någon annan juridisk enhet representerar du och garanteraratt du har behörighet att binda enheten i dessa användarvillkor.

1. Definitioner

"Partner" avser en användare, varumärke eller liknande organ som har ingått ett avtal med Self Made Academy och som erbjuder dess innehåll, erfarenheter och varumärketillhörighet för att gynna spelare, tränare eller fotbollslandskapet genom Self Made Academy-tjänsten.

"Partnerrepresentant" betyder alla fysiska eller juridiska personer som är juridiskt skyldiga att företräda partnern när de ingår avtal.

“Self Made Academy” betyder SA Fotboll AB Alströmergatan 22 112 47 Stockholm

"Self Made Academy-app" betyder alla digitala applikationer som kallas Self Made Academy som tillhandahålls av Self Made Academy för fysiska och juridiska personer för att skapa en fotbollsprofil eller närvaro genom att ladda upp innehåll, resultat och prestandainputs antingen som användare eller partner.

"Self Made Academy Service" betyder både Self Made Academy App och Self Made Academy swebbplats SelfMadeAcademy.se och andra ytterligare platser som nämns på SelfMadeAcademy.se

"Användare" avser en fysisk eller juridisk person som använder Self Made Academy-tjänsten, som antingen en spelare, tränare, scout eller liknande enhet.

"Användarinnehåll" allt som är publicerat av en användare eller gjort tillgängligt via Self Made Academy-tjänsten av användaren.

2. Beskrivning och syfte med Self Made Academy-tjänsten

2.1 Self Made Academy fungerar som en mellanhand mellan användaren och partners och tillhandahåller en plattform för vilken användaren kan ladda upp resultat, innehåll och feedback samt interagera med communityt av användare och partners.

2.2 I utbyte tillhandahåller partnerna information om exklusiva erbjudanden, nyheter, innehåll, specialevenemang, prov- och scoutmöjligheter genom Self Made Academy-tjänsten.

2.3 En användare kan skapa en profil som antingen en spelare, en tränare eller en scout beroende på deras engagemang i fotboll där de sedan kommer att mata in relevant information.

2.4 Syftet med att förse Self Made Academy med denna information är att hjälpa användare att spåra och utveckla sin fotbollskarriär eller andras karriär. Uppgifterna från användarna används av Self Made Academy för att analysera ungdomsfotbollsindustrin som helhet och för att ansluta användare till fotbollsmöjligheter som bäst kan gälla dem. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, partnersamarbeten, upptäcktshändelser, utbildning, djup inlärning eller specialevenemang.

3. Användarkonton

3.1 För att kunna använda Self Made Academy-tjänsten måste användaren skapa ett användarkonto genom att följa registreringsinstruktionerna i Self Made Academy-tjänsten. Self Made Academy-tjänsten är personlig. Användaren ska se till att alla användarkontouppgifter och motsvarande information som krävs för att komma åt användarens användarkonto hålls konfidentiellt och används på ett säkert sätt som inte är tillgängligt av tredje part. En användare kan bara ha ett användarkonto.

3.2 Om det misstänks att någon obehörig person har blivit medveten om användarens användarkonto eller har åtkomst till användarkontot för användaren, ska användaren omedelbart informera Self Made Academy om detta. Användaren är ansvarig för all användning av Self Made Academy-tjänsten och alla aktiviteter under användarkontot för användaren.

3.3 För att använda Self Made Academy-tjänsterna måste användaren ange giltiga och korrekta resultat och data efter bästa förmåga. Användaren samtycker till att följa dessa regler. Användaren ansvarar för att hålla uppgifterna uppdaterade och korrekta för att kunna dra nytta av all profilering eller firande från Partners eller från Self Made Academy.

3.5 Om en användare inte följer dessa användarvillkor, kan Self Made Academy använda sitt val för att ta bort det kontot. Om en användare väljer en identifierare för sitt konto eller team-sida förbehåller sig Self Made Academy rätten att redigera, ta bort eller återkräva den, om vi anser att det är olämpligt (t.ex. ett användarnamn eller ett teamnamn som inte har ett nära samband med användarens faktiska namn, klubb eller nivå).

4. Data

4.1 Syftet med att använda användarens data kommer att vara i andan att dra nytta av ungdomsfotboll som helhet, och användaren själva där det är möjligt.

4.2 Self Made Academy kommer att begära data som är nära kopplade till 2.4 och minimerar överdriven datainsamling.

4.3 Användandet är på användaren för att se till att deras data är uppdaterade och korrekta via sina ingångar. Från detta kommer Self Made Academy att se till att den lagrade informationen är korrekt och aktuell.

4.4 Self Made Academy ska lagra informationen om användare under en obegränsad tid. Detta är för att övervaka utvecklingen över tid, liksom att följa trenderna i ungdomfotboll som helhet. Om användaren inte håller med om detta kan de begära att sitt konto tas bort.

4.5 Self Made Academy kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hålls säkra - mot både externa och interna hot.

4.6 De uppgifter som användarna tillhandahåller Self Made Academy-tjänsten kan komma åt direkt av tredjepartsleverantörer. Denna information kommer inte att göras anonym, och kan vara värd på en tredjepartsleverantörs server.

4.7 Vidare kan användaren när som helst begära att för en fullständig uppsättning av sina data från Self Made Academy. I detta fall bör användaren skicka in begäran via e-post till info@SelfMadeAcademy.se Företaget kommer att tillhandahålla informationen till användaren inom en rimlig tidsperiod.

5. Erkänna talang

5.1 Genom att använda Self Made Academy-tjänsterna samtycker användaren till att deras information delas med tillämpliga partners för att bli profilerade, sponsrade, scoutade eller för att få specialerbjudanden eller möjligheter.

5.2 Med detta avtal accepterar användaren också att Self Made Academy-tjänsten endast kan lyfta fram spelare eller tränare som Self Made Academy har specifika data på. Detta innebär att användaren är på användaren för att se till att deras profil är uppdaterad och korrekt.

5.3 Möjligheterna som skapas för att lyfta fram talang är enligt Self Made Academy fullständig bedömning. Self Made Academy kan ta hänsyn till användarens data, sociala efterföljande, innehåll, tränaråterkoppling eller andra åtgärder för att bedöma talang.

5.4 Self Made Academy har utvecklat sina egna algoritmer för att få talang. Dessa algoritmer kan anpassas och utvecklas över tid för att säkerställa att detta förblir ett exakt mått på talang.

6. Användargenererat innehåll

6.1 Användare kan publicera, spara, ladda upp och / eller bidra med ("post") innehåll till Self Made Academy-tjänsten, inklusive bilder, text och resultat (mål, assists, substitutioner, kort eller liknande input).

6.2 Användare behåller alla rättigheter i och är ensamma ansvariga för användarinnehållet som publiceras på Self Made Academy.

6.3 Vid publicering av användarinnehåll på Self Made Academy beviljas Self Made Academy-tjänsten en icke-exklusiv, överförbar, dellicensierbar, royaltyfri, världsomspännande licens för att använda allt användarinnehåll som du publicerar på eller i samband med Self Made Academy.

6.4 Denna licens är tillämplig under användarens period med att ha ett Self Made Academy-konto eller raderar användarinnehåll. Detta tar inte hänsyn till användarinnehåll som har delats av andra, inklusive men inte begränsat till partners och Self Made Academy.

6.5 Self Made Academy och dess partners kan behålla och fortsätta att använda, lagra, visa, reproducera, omposter, ändra, utföra och distribuera något av ditt användarinnehåll som andra användare har lagrat eller delat genom Self Made Academy. Dessutom kan borttaget innehåll kvarstå i säkerhetskopior under en rimlig tid (men inte tillgängliga för andra).

6.6 Self Made Academy ansvarar inte för något användarinnehåll och stöder inte heller någon åsikt i användarinnehållet. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och ändra användarinnehåll av alla anledningar inklusive användarinnehåll som vi anser bryter mot dessa villkor.

6.7 Self Made Academy värderar feedback från användare och partners, och vi är alltid intresserade av att lära oss att förbättra och göra Self Made Academy bättre. Om användare eller partners skickar kommentarer, idéer eller feedback förstår du att vi är fria att använda dem utan någon begränsning eller kompensation. Vi är dock inte skyldiga att använda kommentarer, idéer eller feedback, precis som du inte har någon skyldighet att erbjuda dem.

6.8 Du har ensamt ansvar för noggrannhet, kvalitet, integritet, laglighet, tillförlitlighet, lämplighet och immateriell äganderätt eller rätt att använda alla uppladdade uppgifter som du skickar in. Self Made Academy är inte ansvarigt eller ansvarigt för borttagning, korrigering, förstörelse, skada, förlust eller underlåtenhet att lagra uppladdad information. Self Made Academy kan försöka återställa förlorade data, men vi ger inga garantier för att återställa eller återställa förlorade data.

6.9 Det finns ingen tolerans för anstötligt innehåll eller missbrukande användare. Om en användare befinner sig agera på detta sätt kommer deras konto att stängas av med omedelbar verkan.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Alla immateriella rättigheter i eller relaterade till Self Made Academy-tjänsten och därtill relaterad dokumentation och alla delar och kopior av dessa ska förbli uteslutande ägda av och vara den enda och exklusiva egendom för Self Made Academy och / eller dess underleverantörer / licensgivare. Med immateriella rättigheter avses upphovsrätt och relaterade rättigheter (inklusive databas- och katalogrättigheter och fotografierättigheter), patent, verktygsmodeller, designrättigheter, varumärken, handelsnamn, handelshemligheter, know-how och annan form av registrerade eller oregistrerade intellektuella äganderätter.

8.2 Dessa användarvillkor ger inte användaren några immateriella rättigheter i Self Made Academy-tjänsten och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas nedan är reserverade av Self Made Academy och dess underleverantörer / licensgivare.

9. Ytterligare bestämmelser för användning av Self Made Academy-tjänsten.

9.1 Self Made Academy-tjänsten är endast tillgänglig för personer i åldern 13 år eller äldre.

9.2 Användaren eller partnern ska följa alla tillämpliga regler och bestämmelser vid användning av Self Made Academy-tjänsten, inklusive skapande eller anpassning av innehåll.

9.3 Vi utvecklar ständigt Self Made Academy-tjänsten och vi kan ändra eller ta bort olika delar av Self Made Academy-tjänsten, inklusive funktioner, produkterna och partners som finns tillgängliga i Self Made Academy-tjänsten helt eller delvis.

9.4 Genom att använda Self Made Academy-tjänsten kan användaren eller partner stöta på innehåll eller information som kan vara felaktig, ofullständig, försenad, vilseledande, olaglig, stötande eller på annat sätt skadlig. Self Made Academy försöker granska allt innehåll som tillhandahålls av partners. Self Made Academy ansvarar inte för tredjeparts (inklusive partners) innehåll eller information eller för skador som uppstår till följd av användningen av eller förlitar sig på det.

9.5 Användare och partners är ansvariga för att skaffa och underhålla alla enheter eller utrustning (t.ex. mobiltelefoner) och anslutningar som behövs för åtkomst till och användning av Self Made Academy-tjänsten och alla avgifter som är relaterade till detta.

9.6 Användaren eller partnern kommer inte att:

(i) använda eller försöka använda en annan persons Self Made Academy-konto och / eller få åtkomst till en annan persons prestationsdata på Self Made Academy-tjänsten eller använda en annans inmatningsdata när du använder Self Made Academy-tjänsten, utan samtycke från den andra personen;

(ii) kopiera, modifiera eller skapa derivatverk av Self Made Academy Service eller annan relaterad teknik;

(iii) Kopiera, demontera, dechiffrera eller på annat sätt försöka härleda källkoden för Self Made Academy Services eller annan relaterad teknik eller någon del därav;

(iv) ta bort alla meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller andra äganderätt som finns i eller på Self Made Academy-tjänsten;

(iv) ta bort, täcka eller dölja annonser som ingår i Self Made Academy-tjänsten;

(v) samla in, använda, kopiera eller överföra all information som erhållits från Self Made Academy Service utan Self Made Academy samtycke;

(vi) använda bots eller andra automatiserade metoder för att använda Self Made Academy-tjänsten;

(vii) skapa ett Self Made Academy-konto med en falsk identitet eller en identitets identitet; och

(viii) få åtkomst till Self Made Academy-tjänsten utom genom de gränssnitt som uttryckligen tillhandahålls av Self Made Academy, såsom Self Made Academy-appen och Self Made Academy-webbplatsen.

9.7 Self Made Academy ska behandla alla personuppgifter som samlas in från användaren i enlighet med Self Made Academy integritetspolicy

10. Uppsägningstid

10.1 Dessa användarvillkor gäller som ett bindande avtal tills vidare så länge användaren eller partner använder Self Made Academy-tjänsten.

10.2 Användaren eller partnern kan avbryta användningen av Self Made Academy-tjänsten när som helst. Self Made Academy kan sluta tillhandahålla Self Made Academy-tjänsten permanent eller tillfälligt när som helst.

11. Ansvarsbegränsning

Följande avsnitt gäller endast användare som inte använder konsumenten av Self Made Academy-tjänsten. Under inga omständigheter ska Self Made Academy vara ansvarig gentemot användaren för indirekta skador, inklusive förlorade vinster, förlorade försäljningar eller affärer, förlorade data eller affärsavbrott eller för direkta skador till följd av avtal från tredje part mellan användare och partners.

12. Klagomål

12.1 Observera att Self Made Academy-tjänsten när som helst kan avbrytas eller stängas permanent. Self Made Academy-tjänsten kan också tillfälligt avbrytas. Använd inte Self Made Academy Services för att säkerhetskopiera data.

12.2 Partnern är ensam ansvarig för eventuellt missbruk av data på deras medlemmars vägnar, baserat på deras avtal.

13. Tillämplig lag, tvistlösning och styrande språk

13.1 Dessa användarvillkor regleras av och ska tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Om du är en konsument med hemvist i EU bör du observera att du inte kan berövas de rättigheter som du har beviljats ​​genom de obligatoriska lagarna för konsumentskydd i din hemort. Tvister som härrör från dessa användarvillkor ska lösas av tingsrätten i Stockholm. En konsument kan alltid väcka talan vid domstolens domstol. Parterna kan också använda ODR-plattformen som förvaltas av Europeiska kommissionen för att lösa sina tvister. Denna plattform finns på www.ec.europa.eu/odr.

13.2 Vid tolkning av dessa termer kommer den engelska versionen att ses som avgörande och bindande.

14. Ändringar

14.1 Dessa Self Made Academy användarvillkor kan ändras.

14.2 Self Made Academy ska publicera de ändrade Self Made Academy-servicevillkoren på Self Made Academy-webbplatsen och ska informera användaren och partners om att Self Made Academy-användarvillkoren har ändrats på Self Made Academy-tjänsten eller via e-post till den e-postadress som skickats till Self Made Academy-tjänsten av användaren eller av partnern. Om användaren eller partner inte samtycker till några ändrade Self Made Academy-servicevillkor, ska denna enhet, naturlig eller juridisk, avbryta användningen av Self Made Academy-tjänsten.

15. Uppdrag

15.1 Self Made Academy har rätt att överlåta alla eller några av dess rättigheter eller skyldigheter enligt denna helt eller delvis till ett dotterbolag eller en efterföljare eller till en köpare eller förvärvar av sina affärstillgångar relaterade till Self Made Academy Service utan användarens eller partners förhandsgodkännande.

15.2 Användaren eller partnern har inte rätt att överlåta några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna helt eller delvis.